Trên thành công cụ bên phải chọn Calendars

Chia sẻ lịch làm việc trên Google Drive

Rất nhiều người sử dụng Google Calendars để ghi nhớ các cuộc hẹn, lịch làm việc, sẽ rất hữu ích nếu bạn có thể chia sẻ lịch làm việc với đồng nghiệp hoặc gia đình. Google Calendars cho phép bạn tạo nhiều lịch biểu, bạn có thể chia sẻ với những người khác nhau hoặc…

Chọn More -> Export

Chuyển danh bạ email giữa các tài khoản google

Google không thể tự động đồng bộ danh bạ email giữa các tài khoản, nhưng bạn có thể thực hiện bằng cách xuất danh bạ từ tài khoản này ra file csv, sau đó đưa vào tài khoản khác. Bước 1: Xuất danh bạ từ tài khoản Google thứ nhất Trong Google Apps -> Contacts…