Tuy có nhiều biện pháp phòng chống nhưng cách tốt nhất vẫn là sao lưu dữ liệu

Sao lưu website – Cách phòng chống WannaCry hiệu quả nhất

Hiện nay virus WannaCry đang lây lan nhanh chóng, rất nhiều doanh nghiệp đã phải chấp nhận trả hàng trăm triệu với hi vọng lấy lại dữ liệu quan trọng. Theo ghi nhận của chúng tôi, đã có không ít server bị lây nhiễm. Tuy có nhiều biện pháp phòng chống nhưng cách tốt nhất…