Google cảnh báo khi trả lời email không có trong danh sách liên hệ

Công nghệ trí tuệ nhân tạo của Gmail giúp phát hiện email lừa đảo

Google đã tích hợp bản cập nhật phát hiện email lừa đảo cho Gmail vào đầu tháng 6/2017. Từ nay Gmail có thể phát hiện và cảnh báo người dùng đối với email giả mạo, liên kết không an toàn, và cả khi bạn trả lời email lạ. Tính năng này sẽ cảnh báo người…

Chọn More -> Export

Chuyển danh bạ email giữa các tài khoản google

Google không thể tự động đồng bộ danh bạ email giữa các tài khoản, nhưng bạn có thể thực hiện bằng cách xuất danh bạ từ tài khoản này ra file csv, sau đó đưa vào tài khoản khác. Bước 1: Xuất danh bạ từ tài khoản Google thứ nhất Trong Google Apps -> Contacts…