Google thông báo sẽ trừng phạt website có quảng cáo popup vào 10/01/2017, bởi vì loại quảng cáo này gây khó chịu cho người sử dụng thiết bị di động với màn hình nhỏ.

Google trừng phạt "quảng cáo popup"
Google trừng phạt “quảng cáo popup”

Google có thể sẽ trừng phạt website dạng này ví dụ như giảm thứ hạng website. “Nếu người dùng gặp khó khăn khi xem nội dung website được chuyển đổi từ kết quả tìm kiếm trên di động thì website đó sẽ bị hạ thứ hạng”.

Google sẽ bị trừng phạt những loại quảng cáo popup sau:

  • Hiển thị quảng cáo popup che mất nội dung ngay sau khi người dùng điều hướng từ kết quả tìm kiếm, hoặc khi họ đang đọc tin trên web.
  • Hiển thị quảng cáo popup độc lập mà người dùng phải tắt bỏ mới xem được nội dung.
  • Sử dụng giao diện tượng tự như quảng cáo popup hiển thị bên trên trong khi nội dung chính được che bên dưới.
Quảng cáo Popup che nội dung
Quảng cáo Popup che nội dung

Tuy nhiên, 03 loại quảng cáo popup sau sẽ không bị trừng phạt bởi qui định mới nếu được sử dụng hợp lý.

  • Popup xuất hiện với mục đích chính đáng chẳng hạn sử dụng cookie hoặc để xác minh độ tuổi.
  • Hộp thoại đăng nhập trang web có tính riêng tư. Ví dụ các thông tin cá nhân như email hoặc nội dung có tính phí.
  • Banner sử dụng diện tich hợp lý và dễ dàng loại bỏ. Ứng dung cài đặt banner của Safari và Chrome là ví dụ cho banner sử dụng diện tích màn hình phù hợp.
Quảng cáo popup không bị trừng phạt bởi qui định mới của Google
Quảng cáo popup không bị trừng phạt bởi qui định mới của Google

Thực ra, Google đã có qui định trừng phạt quảng cáo popup từ năm 2015. Qui định mới này nhầm bổ sung cho qui định trước.

“Trước đây chúng tôi thông báo người dùng phải cài đặt ứng dụng trên di động để kiểm tra quảng cáo popup. Trong quá trình triển khai, chúng tôi thấy cần phải chú trọng đến quảng cáo popup nói chung. Theo đó, để tránh trùng lặp trong các thông báo, chúng tôi đã loại bỏ việc kiểm tra quảng cáo popup từ thử nghiệm thân thiện di động và đưa nó vào thông báo mới này trong tìm kiếm”. Đại diện Google nói.

Kim Thăng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về qui định này.