Đôi lúc bạn sẽ thấy lúng túng khi Google đòi xác thực 2 bước khi đăng nhập vào tài khoản email bằng thiết bị di động, ngoài cách nhập thông tin thông thường, hiện nay Google đã cung cấp thêm cách xác thực mới.

Google xác thực 2 bước với cảm ứng vân tay
Google xác thực 2 bước với cảm ứng vân tay

Bảo mật thường đi với sự bất tiện, Google đang cố gắng đơn giản hoá các bước xác thực này.

Thay vì nhận được một mã số xác thực bằng tin nhắn, điện thoại của bạn sẽ bật lên một cửa sổ đơn giản và hỏi có phải bạn muốn đăng nhập vào tài khoản Google với thiết bị khác không. Với thiết bị iOS bạn thậm chí có thể xác thực bằng cảm ứng vân tay. Thiết bị Android chỉ cần bản phát hành mới nhất của Google Store trong khi các máy iOS cần bản phát hành Google App mới nhất.

Cách cài đặt 2 bước bằng cảm ứng vân tay

Trên điện thoại của bạn, tìm đến Bảng điều khiển tài khoản Google (Google account dashboard). Dưới dòng “Đăng nhập vào Google” (Signing in to Google), sau đó chọn Xác thực 2 bước (Two-Step Verification) và sau đó tìm các tuỳ chọn của Google. Sẽ mất vài ngày để Goodle kích thước hoạt tính năng này.