Gửi file dung lượng lớn qua email là nhu cầu thiết thật, nhưng chức năng “file đính kèm” trong email lại không thể gửi được file quá lớn, có nhiều giải pháp nhưng Google Drive là giải pháp thông dụng nhất. Tuy vậy, nhiều người vẫn ái ngại sử dụng Google Drive vì thao tác quá phức tạp, không thân thiện với người sử dụng bình thường.

Bài viết sau hướng dẫn từng bước cách gửi file lớn qua email bằng Google Drive qua hình ảnh trực quan.

Bước 1: Truy cập trang Google Drive http://drive.google.com và đăng nhập vào Gmail.

Bước 2: Click chọn Google Apps -> Drive ở cột phải

Click chọn Google Apps -> Drive ở cột phải
Click chọn Google Apps -> Drive ở cột phải

Bước 3: Chọn New -> Folder để tạo thư mục mới

Chọn New -> Folder để tạo thư mục mới
Chọn New -> Folder để tạo thư mục mới

Bước 4: Nhập tên thư mục

Nhập tên thư mục
Nhập tên thư mục

Bước 5: Kéo file cần gửi vào vị trí “Drop files here”. Sau khi tải xong file sẽ xuất hiện trong thư mục này.

Kéo file cần gửi vào vị trí "Drop files here"
Kéo file cần gửi vào vị trí “Drop files here”

Chia sẻ file trên Google Drive

Bước 6: Chọn mũi tên kế bên thư mục mới tạo sau đó chọn Share để chia sẻ file

Chọn mũi tên kế bên thư mục mới tạo sau đó chọn Share để chia sẻ file
Chọn mũi tên kế bên thư mục mới tạo sau đó chọn Share để chia sẻ file

Bước 7: Xuất hiện hộp thoại, chọn Advanced. Chọn “Can edit” để cấp quyền sửa hoặc chọn “Can view” để huỷ.

Chọn Advanced
Chọn Advanced

Bước 8: Xuất hiện hộp thoại Sharing setting, Chọn Change

Chọn Change
Chọn Change

Bước 9: Chọn Any one with the link -> Save, bất cứ ai có link đều lấy file được file

Chọn Any one with the link, bất cứ ai có link đều lấy file được file
Chọn Any one with the link, bất cứ ai có link đều lấy file được file

Bước 10: Trờ về hộp thoại Sharing setting, copy đường link phía dưới Link to share, dán vào email. Người nhận sẽ truy cập đương link trên để tải file về.

Vậy là bạn đã gửi thành công số lượng file lớn qua email, dung lượng file có thể lên tới 1Gb – 2Gb. Giải pháp này còn giúp tiết kiệm thời gian khi bạn cần CC email này cho nhiều người mà không cần phải tải lại file.

One thought on “Hướng dẫn gửi file lớn qua email bằng Google Drive”

Comments are closed.