Với những thứ trả theo năm chúng ta vẫn thích trả từng năm hơn là trả một lần cho nhiều năm, đơn giản vì chúng ta có thể dễ dàng thay đổi sau này nếu cần.

Phầm mềm website và Dịch vụ website
Phầm mềm website và Dịch vụ website

Ngày từ lúc bắt đầu câu chuyện anh ta đã đi sai hướng. Biết tôi làm về web anh bắt đầu từ những rắc rối của việc renew domain, hosting, đúng là dân web hàng năm đều phải lặp đi lặp lại công việc renew đến phát nhàm, đôi lúc cũng hay quên, nhưng thay vì chọn cách renew 5-10 năm chúng ta vẫn thích renew từng năm, tại sao vậy? ngoài vấn đề về kinh phí thì nguyên nhân chính là ở thói quen tiêu dùng, với những thứ trả theo năm chúng ta vẫn thích trả từng năm hơn là trả một lần cho nhiều năm, đơn giản vì chúng ta có thể dễ dàng thay đổi sau này nếu cần.

Quay lại câu chuyên anh saler kia, cái anh đang chào hàng là phần mềm website quản lý công việc, bạn chỉ mua một lần là có thể sử dụng suốt đời, theo giải thích của anh là để khách hàng khỏi mất công renew từng năm, nhưng sai lầm chết người của anh là đem phần mềm đó gắn với dịch vụ website (domain, hosting) – hai phạm trù tuy có liên quan chặt chẻ nhưng lại có cách thức thanh toán hoàn toàn khác nhau, kết quả là tôi cứ mãi phân vân về cái thời hạn vĩnh viễn đó hơn những tính năng vượt trội của phần mềm: liệu nếu tôi trả với thời hạn một năm thì giá sẽ rẻ hơn bao nhiêu???