Trung tâm dữ liệu giáo dục do Bộ giáo dục Đài Loan thành lập, nhằm mục đích thúc đ ẩy mối quan hệ hợp tác giao lưu vă n hóa giáo dục giữa các trường Đại học Đài Loan và Việt Nam. Hiện nay trung tâm được thành lập tại: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, thường xuyên tiến hành các hoạt động giao lưu văn hóa giáo dục, cung cấp miễn phí các thông tin tuyển sinh và du học của các trường Đại học Đài Loan, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên ưu tú Việt Nam sang Đài Loan theo học các chương trình học vị hoặc nghiên cứu tiếng Hoa.
Website: www.tweduvn.org

Công ty TNHH MTV KIM THĂNG
1163 Đường 3 Tháng 2, P.6, Q.11, Tp. HCM
Tel: (08) 39504271 - 091 815 7690
Email: info@kimthang.vn
Website: www.kimthang.vn
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sở hữu một Website hiệu quả!

Taiwan Education Information Center in Vietnam
Taiwan Education Information Center in Vietnam