Thiên nhiên quanh ta thật phong phú, đa dạng… nói cách khác thiên nhiên là bàn tay phối màu tuyệt vời nhất… Bạn có thể cảm nhận điều đó từ một số ví dụ tớ tìm được: Để tìm kiếm những gam màu cho thiết kế, bạn có thể tham khảo từ thiên nhiên.

Thiên nhiên là bàn tay phối màu tuyệt vời nhất
Thiên nhiên là bàn tay phối màu tuyệt vời nhất

Bộ sưu tập 18 loài chim xinh đẹp và bảng màu của chúng

Aquamarine

Chim aquamarine
Chim aquamarine

Bảng màu Chim aquamarine
Bảng màu Chim aquamarine

Brazilian Red Cap Cardinal

Brazilian Red Cap Cardinal
Brazilian Red Cap Cardinal

Bảng màu Brazilian Red Cap
Bảng màu Brazilian Red Cap

Colourful Mandarin Duck

Colourful Mandarin Duck
Colourful Mandarin Duck

Chú vịt vui vẻ
Chú vịt vui vẻ

Floyd

Floyd
Floyd

Perplexed

Perplexed
Perplexed

Perplexed

Perplexed
Perplexed

Peacock

Peacock
Peacock

Red-Eyed

Red-Eyed
Red-Eyed

Please love this bird

Please love this bird
Please love this bird

Toucan Sam

Toucan Sam
Toucan Sam

Love Birds

Love Birds
Love Birds

Pastel bird

Pastel bird
Pastel bird

Yellow-Breasted

Yellow-Breasted
Yellow-Breasted

Pheasant strutting his stuff

Pheasant strutting his stuff
Pheasant strutting his stuff

Lady Gouldian Finch

Lady Gouldian Finch
Lady Gouldian Finch

Colorful bird

Colorful bird
Colorful bird

Midget Parrot

Midget Parrot
Midget Parrot

Colored Chicks

Colored Chicks
Colored Chicks