Google ra mắt công cụ URL inspection 15 ngày trước, ban đầu chỉ dành cho một số user, hiện nay Google đã mở rộng cho tất cả người dùng.

URL inspection
URL inspection

Công cụ URL inspection cho phép bạn kiểm tra các URL trên website để xem Google đọc các URL này như thế nào. Công cụ này cung cấp thông tin chi tiết về cách Google quét và index trang web của bạn. URL inspection sẽ hiển thị ngày quét trang gần nhất, trạng thái của lần quét đó, kể cả lỗi quét hay index trang. Hiển thị nếu trang được index thành công, bao gồm cả lỗi cấu trúc và các lỗi index khác.

URL inspection hỗ trợ kiểm tra index page
URL inspection hỗ trợ kiểm tra index page

Nhìn chung URL inspection khá giống Google Webmasters Tools, nhưng chủ yếu tập trung vào kiểm tra việc index page, thích hợp cho những website mới hoặc landing page.